';

Folk Song

X:1 T:Hen Wlad fy Nhadau [Land of My Fathers] National Anthem of Wales C:James James (1856) N: Words by Evan James, but it's unclear whether this was the father N: or the brother of the tune's composer. (Both had the same name).

1/4=120

M:3/4 L:1/4 K:C C | EDC | GFE | ccA/B/ | c3 | GEC | CB,C | EDD | D2G | | GGE/F/ | GGc | ccA/B/ | c2A | GEC | DED | C3- | C3 ||

G3 | c3 | GEC | CB,C | D2G | G2E/F/ | G2c | c2A/B/ | c2A | GEC | DED | C3- | C3

W: W: Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, W: Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri; W: Ei gwrol rhyfelwyr, gwlad garwyr tra mad, W: Tros ryddid collasant eu gwaed. W: W: Cytgan: W: Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad! W: Tra mor yn fur, W: I'r bur hoff bau W: O bydded i'r heniaith barhau. W: W: Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd, W: Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd; W: Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si W: Ei nentydd, afonydd, i mi. W: W: Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed, W: Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed, W: Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad, W: Na thelyn berseiniol fy ngwlad. W: W: W: The national anthem of Wales: W: W: The land of my fathers, the land of my choice, W: The land in which poets and minstrels rejoice; W: The land whose stern warriors were true to the core, W: While bleeding for freedom of yore. W: W: Chorus: W: Wales! Wales! fav'rite land of Wales! W: While sea her wall, W: may naught befall W: To mar the old language of Wales. W: W: Old mountainous Cambria, the Eden of bards, W: Each hill and each valley, excite my regards; W: To the ears of her patriots how charming still seems W: The music that flows in her streams. W: W: My country tho' crushed by a hostile array, W: The language of Cambria lives out to this day; W: The muse has eluded the traitors' foul knives, W: The harp of my country survives. %Categories % % % %

					
;