(:redirect quiet=1:) %abc-2.1 X:1 T:All Through The Night Z:Webmaster C:John Ceiriog Hughes C:Harold Boulton - trans O:Wales N:National M:4/4 L:1/4

1/4=120

K:C F3/2 E/2 D F | G3/2 F/2 E C | D2 E3/2 E/2 | F4 | w:Deep the sil-ence round us sprea-ding. All through the night- F3/2 E/2 D F | G3/2 F/2 E C | D2 E3/2 E/2 | F4 | w:Dark the path that we are trea-ding. All through the night- B A B c | d c B A | B A G F | A G F E | w:Still the com-ing day dis-cer-ning, By the hope with-in us burn-ing, F3/2 E/2 D F | F3/2 F/2 E C | D2 E3/2 E/2 | F4 || w:To the dawn our foot-steps tur-ning. All through the night % W:1 W:Deep the silence round us spreading. W:All through the night W:Dark the path that we are treading. W:All through the night W:Still the coming day discerning, W:By the hope within us burning, W:To the dawn our footsteps turning. W:All through the night W: W:2 W:Star of faith, the dark adorning, W:All through the night W:Leads us fearless towards the morning. W:All through the night W:Though our hopes be wrapped in sorrow, W:From the hope of dawn we borrow W:Promise of a glad tomorrow. W:All through the night. % % % % % % X:2 T:Ar Hyd y Nos Z:Webmaster C:John Ceiriog Hughes M:4/4 L:1/4

1/4=120

K:C F3/2 E/2 D F | G3/2 F/2 E C | D2 E3/2 E/2 | F4 | F3/2 E/2 D F | G3/2 F/2 E C | D2 E3/2 E/2 | F4 | B A B c | d c B A | B A G F | A G F E | F3/2 E/2 D F | F3/2 F/2 E C | D2 E3/2 E/2 | F4 || % W:1 W:Holl amrantau'r sêr ddywedant W:Ar hyd y nos W:"Dyma'r ffordd i fro gogoniant," W:Ar hyd y nos. W:Golau arall yw tywyllwch W:I arddangos gwir brydferthwch W:Teulu'r nefoedd mewn tawelwch W:Ar hyd y nos. W:Hyd y nos. W: W:2 W:O mor siriol, gwena'r seren W:Ar hyd y nos W:I oleuo'i chwaer ddaearen W:Ar hyd y nos. W:Nos yw henaint pan ddaw cystudd W:Ond i harddu dyn a'i hwyrddydd W:Rhown ein golau gwan i'n gilydd W:Ar hyd y nos. W:Hyd y nos. % % % % % % % % %]

	

Further Information About All Through The Night


Song Notes

Song by John Ceiriog Hughes and Harold Boulton

Folk song references:


Alternative version(s) / title(s):


Song to be found in the following collection(s):

Page last modified on 03 March 2022, at 0:22 GMT