(:redirect quiet=1:) %abc-2.1 stretchlast X:1 T:In the Vale of Llangollen Z:Webmaster C:Unknown composer M:3/4 L:1/4

1/4=120

K:Ab z z E3/4E/4 | A A A | A c/2B/2 A/2B/2 | c c c3/4d/4 | c2 B/2B/2 | c3/2 d/2 e | e d c | (B3/4c/4) A G | A2 E3/4E/4 | A/2B/2 c/2B/2 A/2G/2 | F F F | B/2c/2 d/2c/2 B/2A/2 | (A G) E3/4E/4 | A/2B/2 c/2B/2 A/2G/2 | F G A | G3/4F/4 E =D | E2 E3/4E/4 | A/2B/2 c/2B/2 A/2G/2 | F F F | B/2c/2 d/2c/2 B/2A/2 | (G E) E3/4E/4 | c3/2 d/2 e3/4f/4 | e d c | (B3/4c/4) A G | A2 z || % W: W:1 W:In the vale of Llangollen the story runs still W:Of a hapless old harper who dwelt on the hill, W:Till his harp bite and sup could no longer provide W:That in cold cruel want and starvation he died. W:Yet his funeral feast was so plenteous a store, W:‘Twould have kept him alive for a twelvemonth or more. W: W:2 W:Yn Nyffryn Llangollen ac ochor y Glyn W:Roedd gynt hen delynwr a'r hanes yw hyn; W:Heb damaid i'w fwyta na llymaid o ddw’r W:Mewn newyn ac eisiau bu farw'r hen w’r. W:Ond i'w gladd edigaeth, gwirion edd oer yw, W:Daeth digon o fwydydd i'w gadw e'n fyw. W: W:3 W:Ni welwyd mo'r delyn fyth fyth wedi hyn, W:Ond clywir hi'n fynych ar fynydd y Glyn; W:Ym mysg y bwganod ran amlaf y bydd W:Mewn brwyn ac mewn corsydd yn cwynfan yn brudd W:“Os cnawd eto wisgwn yn myd dynol ryw, W:Rhoddwn damaid i'n gilydd tra byddom ni byw.”

% % % % % % % % % %]

	

Further Information About In The Vale Of Llangollen


Song Notes

Folk song references:


Song to be found in the following collection(s):

Page last modified on 30 March 2022, at 18:01 GMT