(:redirect quiet=1:) %abc-2.1 X:1 T:Hen Wlad fy Nhadau T:Land Of My Fathers T:(National Anthem of Wales) C:James James (1856) C:Evan James

1/4=120

M:3/4 L:1/4 K:C C | EDC | GFE | ccA/B/ | c3 | GEC | CB,C | EDD | D2G | GGE/F/ | GGc | ccA/B/ | c2A | GEC | DED | C3- | C3 || G3 | c3 | GEC | CB,C | D2G | G2E/F/ | G2c | c2A/B/ | c2A | GEC | DED | C3- | C3 || W: W: Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, W: Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri; W: Ei gwrol rhyfelwyr, gwlad garwyr tra mad, W: Tros ryddid collasant eu gwaed. W: W: Cytgan: W: Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad! W: Tra mor yn fur, W: I'r bur hoff bau W: O bydded i'r heniaith barhau. W: W: Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd, W: Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd; W: Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si W: Ei nentydd, afonydd, i mi. W: W: Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed, W: Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed, W: Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad, W: Na thelyn berseiniol fy ngwlad. W: W: W: The national anthem of Wales: W: W: The land of my fathers, the land of my choice, W: The land in which poets and minstrels rejoice; W: The land whose stern warriors were true to the core, W: While bleeding for freedom of yore. W: W: Chorus: W: Wales! Wales! fav'rite land of Wales! W: While sea her wall, W: may naught befall W: To mar the old language of Wales. W: W: Old mountainous Cambria, the Eden of bards, W: Each hill and each valley, excite my regards; W: To the ears of her patriots how charming still seems W: The music that flows in her streams. W: W: My country tho' crushed by a hostile array, W: The language of Cambria lives out to this day; W: The muse has eluded the traitors' foul knives, W: The harp of my country survives. %Categories % % % % % % % % % %]

	

Further Information About Land Of My Fathers


Song Notes

Words by Evan James, but it's unclear whether this was the father or the brother of the tune's composer. (Both had the same name).

Folk song references:


Alternative version(s) / title(s):


Song to be found in the following collection(s):

Page last modified on 06 April 2022, at 5:29 GMT