(:redirect quiet=1:) %abc-2.1 stretchlast X:1 T:Rhyfelgyrch Capten Morgan C:Unknown composer M:4/4 L:1/4

1/4=120

K:A G A3/4A/4 A G | A3/4B/4 c3/4B/4 A2 | d d3/4e/4 c A | B B B2 | G A3/4A/4 A G | A3/4B/4 c3/4B/4 A2 | d d3/4e/4 c A | B B B2 | e e c A | d3/4e/4 d/2c/2 B3/2 B/2 | A/2c/2 B3/4A/4 G A3/4B/4 | c B A2 | e e c A | d3/4e/4 d/2c/2 B3/2 B/2 | A3/4c/4 B/2A/2 G A3/4B/4 | c B A2 || % W: W:Rhwym wrth dy wregys, gleddyf gwyn dy dad; W:Atynt fy machgen! tros dy wlad! W:Mwg y pentrefydd gyfyd gyda'r gwynt, W:Draw dy gymrodyr ânt yn gynt. W:Sych dy ddagrau, i dy gyfrwy naid, W:Gwrando'r saethau'n suo fel seirph dibaid; W:Wrth dy fwa, hyn wna'th fraich yn gref, W:Cofia am dy dad, fel bu farw ef! W: W:Fast to thy girdle fix thy father's brand! W:Forth then his slayers to withstand! W:Hamlets are smoking in their evil path. W:Rise, Cymru's champions, in your wrath! W:No more weeping! to the saddle spring! W:O hark the rushing arrows like serpents sing! W:Now remember, as you bend your bow, W:Your sire within his chamber cold and low. W: W:Full on the Saxon give your horses head! W:Raise, raise the Dragon to his dread! W:Now he has broken, now he flies in fear! W:Now let your trumpet terrify his ear! W:Shouts of triumph wake and echo on W:For victory, our victory o'er Moel y Don: W:God go with thee! covering thy head! W:For sacred is the stroke for a father dead. W: W:Marchog i'w canol! dangos dy arfbais, W:Cyfod gochfaner Dychryn Sais! W:Chwyth yr hen udgorn a ferwina'i glust, W:Byw o'i enciliad bydd yn dyst. W:Swn gorfoledd clyw yr ennyd hon, W:Bloeddio "Buddugoliaeth" tros Foel y Don; W:Bendith arnat, dos yn enw'r nef! W:Cofia am dy dad, fel bu farw ef! % % % % % % % % % %]

	

Further Information About Rhyfelgyrch Capten Morgan


Song Notes

Folk song references:


Song to be found in the following collection(s):

Page last modified on 12 April 2022, at 14:24 GMT