(:redirect quiet=1:) %abc-2.1 X:1 T:Hen Wlad Fy Nhadau Z:Webmaster C:J James C:E James C19th O:Wales M:3/4 L:1/4

1/4=120

K:C z z C | E D C | G F E | c c A/2B/2 | c2 c | G E C | C B, C | E D D | D2 G | G G E/2F/2 | G G c | c c A/2B/2 | c2 A | GE C | D E D | (C3 | C3) | G3 | c3 | G E C | C B, C | D2 G | G2 E/2F/2 | G2 c | c2 A/2B/2 | c2 A | G E C | D E D | (C3 | C2) z || % W: W:1 W:Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, W:Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri; W:Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd, W:Tros ryddid gollasant eu gwaed. W: W:ch W:Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad, W:Tra môr yn fur i'r bur hoff bau, W:O bydded i'r heniaith barhau. W: W:2 W:Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd, W:Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd; W:Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si W:Ei nentydd, afonydd, i mi. W: W:3 W:Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed, W:Mae heniaith y Cymry mor fyw ag erioed, W:Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad, W:Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

% % % % % % % % %]

	

Further Information About Hen Wlad Fy Nadau


Song Notes

Song by J James and E James

Folk song references:


Song to be found in the following collection(s):

Page last modified on 23 March 2022, at 5:25 GMT